Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gd 318/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-29

skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po wznowieniu postępowania

III SA/Gd 322/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-29

skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po wznowieniu postępowania

II SA/Wa 1186/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

III SA/Gd 320/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-29

skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po wznowieniu postępowania