Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany ustaleń zawartych w protokołach kontr...

II GSK 900/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GZ 91/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie skargi '[...]' spółki jawnej [...] na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak [...] w przedmiocie wprowadzenia do obrotu nawozu bez zezwolenia

GZ 91/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie określenia wartości i ilości zapalniczek napełnianych gazem płynnym wprowadzonych do obrotu bez uzyskania certyfikatów na znak bezpieczeństwa....

II GZ 91/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia ...

II GZ 10/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Zażalenie nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe [...]' z siedzibą w Dębnie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej Z. Z. od wyroku WSA w ...

II GZ 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 15 wr...

II GSK 1258/10 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wznowienia postępowania

II GSK 1916/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wszczęcia postępowania o nałożenie sankcji w związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego środka ochrony roślin

II GZ 87/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych
1   Następne >   +2   +5   11