Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 909/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

skarg P. J. na postanowienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania

II GSK 468/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu pobrania opłaty za czynności urzędowe w zakresie miar

VI SA/Wa 1553/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 241/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 908/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania