Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OZ 1305/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Sz 1057/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odroczenia zasadniczej służby wojskowej

OSK 1798/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie Nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Wa 1148/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi K. N. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 1197/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-02-02

Sprawa ze skargi Damiana R. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II OZ 1048/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. L. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

IV SA/Wr 482/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 74/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

IV SA/Wr 75/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-08

Sprawa ze skargi S. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej uchyla orzeczenie I i II instancji w zakresie zdolności skarżącego do czynnej służby wojskowej;

IV SA/Wr 220/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   17