Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SAB/Kr 64/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej zobowiązuje Rejonową Wojskową Komisję Lekarską do wydania w terminie jednego miesiąca aktu administracyjnego dotyczącego odwołania S. G. od decyzji Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej Nr [...].

II SA/Ol 720/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Wa 440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1095/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi K. S. na orzeczenie [...] Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Wa 316/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi A. S. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej