Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Łd 32/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta 1. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania decyzji rozstrzygającej wniosek skarżącej w przedmiocie uznania za repatrianta w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia organowi prawomocnego orzeczenia sądu wraz z aktami administracyjnymi;