Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 180/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo G. o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w Nowym Sączu orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: [...] w części dotyczącej przejęcia przez...

II SA/Rz 145/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania podania według właściwości

II SA/Rz 753/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z rażącym naruszeniem prawa

IV SA/Wa 1234/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1548/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Bk 721/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

II SA/Ke 475/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 856/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

I OW 142/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.Z. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Oborniki nr [...] orzekającej o nadaniu na własność T.G. nieruchomości nr [...] o powierzchni ogólnej 0,4600 h położonej w L. oraz ustalającej cenę nabycia

I OW 181/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Wniosek w przedmiocie: rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gorlice o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w Nowym Sączu z dnia [...].0
1   Następne >   3