Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

II SA/Bk 904/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa opuszczone gospodarstwo rolne

IV SA/Wa 855/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Sz 54/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego samowolnie opuszczonego przez spadkobierców I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty z dnia [...] Nr [...], II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III zasądza od Wojewody na rzecz skarżących kwotę [...] ([...]) złotych tytułem...

II SA/Bk 56/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją w sprawie o przejęcie gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 198/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu gospodarstwa rolnego

II SA/Ol 769/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości

II SA/Gl 719/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Bk 530/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości lub zwrotu jej równowartości za odebrane gospodarstwo rolne

II SA/Gl 970/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   6