Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 164/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S , powiat G , stanowiącej

I OW 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: (...) w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S. , powiat G. , stanowiące...

I OW 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesku znak: [...], którym to uznano za bezskuteczne i nieważne orzeczenie Powiatowej Komisji Ziemskiej w Lesku orzekające o n...

I OW 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. nr [...] orzekającej o zwolnieniu K. R. z obowiązku uiszczenia ceny nabycia nieruchomości rolnej

I OSK 492/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie wydania decyzji o wyłączenie nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej