Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

II SA/Bk 904/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa opuszczone gospodarstwo rolne

II SA/Sz 54/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego samowolnie opuszczonego przez spadkobierców I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty z dnia [...] Nr [...], II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III zasądza od Wojewody na rzecz skarżących kwotę [...] ([...]) złotych tytułem...

II SA/Bk 56/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją w sprawie o przejęcie gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 198/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu gospodarstwa rolnego

II SA/Ol 769/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości

II SA/Bk 530/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości lub zwrotu jej równowartości za odebrane gospodarstwo rolne

II SA/Bk 594/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o zwrot nieruchomości

I OW 164/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S , powiat G , stanowiącej

I OW 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: (...) w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S. , powiat G. , stanowiące...
1   Następne >   3