Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

I OW 164/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S , powiat G , stanowiącej

I OW 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: (...) w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S. , powiat G. , stanowiące...

I OW 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. nr [...] orzekającej o zwolnieniu K. R. z obowiązku uiszczenia ceny nabycia nieruchomości rolnej

II SAB/Rz 123/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -