Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 57/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

Skarga P. D. I. P. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu zgłoszeń celnych za nieprawidłowe;

III SA/Wr 118/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłat sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

GSK 591/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Cieszynie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymiaru cła

GSK 628/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła od samochodu

GSK 681/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-28

Skarga M. M. od wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w postępowaniu wznowieniowym

GSK 27/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

GSK 28/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

GSK 33/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

GSK 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie : Naliczenie wpłaty na poczet należności celnych i odsetek za zwłokę

III SA/Po 739/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej
1   Następne >   +2   +5   +10   86