Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 1222/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Bk 231/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie ustalenia wartości celnej i określenie kwoty długu celnego od towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu na podstawie zgłoszenia celnego

III SA/Lu 1167/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 1473/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu