Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OZ 1111/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OZ 380/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1238/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską p o s t a n a w i ...

II OSK 1051/12 - Wyrok NSA z 2013-10-01

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 247/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską

II OZ 484/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

OSK 1886/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie braku zdolności fizycznej i psychicznej do dysponowania bronią

OSK 1895/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską

II OSK 1292/11 - Wyrok NSA z 2012-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi S.T. na sposób prowadzenia postępowania administracyjnego przez Komendanta [...] Policji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   +5   +10   19