Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Sz 756/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SAB/Wr 39/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 521/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 614/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 626/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Rz 197/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Bk 32/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku skarżącego z [...] lutego 2005r. o przyznanie pomocy społecznej

II SA/Wr 2129/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   5