Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 756/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Sz 1019/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku

SA/Sz 2437/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 608/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka. I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...], II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SAB/Sz 37/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie pomocy społecznej