Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 586/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia[...] kwietnia 2011 r. nr SKO-[...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Bd 585/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Bd 547/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 545/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 546/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 1177/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego w związku z powodzią

II SA/Bd 877/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 930/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 529/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia o przekazaniu sprawy według właściwości

II SA/Bd 1250/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany sposobu płatności pomocy finansowej w formie zasiłku stałego
1   Następne >   2