Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego i umorzenia postępowania;

I SA/Wa 619/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 466/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1454/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SO/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...]

IV SA/Gl 1041/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce leczniczo

II SA/Lu 244/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

II SA/Lu 438/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego i ustalenia nadpłaty świadczeń uznanych za świadczenia nienależnie pobrane podlegające zwrotowi

II SA/Rz 449/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   33