Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1244/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Sz 883/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1232/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 562/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania i pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Sz 328/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego