Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 43/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 813/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 92/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 93/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 2056/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 2061/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 1323/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 604/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego

II SA/Bd 1239/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   63