Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 850/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu uchyla zaskarżone postanowienie

III SA/Kr 1237/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1637/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności finansowych

III SA/Kr 164/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

III SA/Kr 330/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 70/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-03

Skarga Z. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 69/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-03

Skarga Z. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 71/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-03

Skarga Z. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 601/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

III SA/Kr 931/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2