Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 35/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji w sprawie zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 642/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 962/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji odrzuca skargę

IV SA/Po 1032/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 19/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 776/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Po 1176/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Po 1093/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 129/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji o zasiłku stałym

II SA/Po 157/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   4