Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 246/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty zaległych zasiłków oraz przyznania zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SA/Wr 769/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której odmówiono uzupełnienia co do rozstrzygnięcia decyzji odmawiającej stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 201/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany postanowienia SKO we W. z [...] września 2014 r., nr [...], odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta W. z [...] sierpnia 2014 r., nr [...]

IV SA/Wr 203/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany postanowienia SKO we W. z [...] września 2014 r., nr [...], odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta W. z [...] sierpnia 2014 r., nr [...]

IV SA/Wr 202/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany postanowienia SKO we W. , nr. [...], odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta W. , nr [...] o odmowie wznowienia postępowania

IV SA/Wr 770/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której odmówiono uzupełnienia co do rozstrzygnięcia decyzji odmawiającej stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 257/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany postanowienia SKO we W. z dnia [...] nr [...], odmawiającego wznowienia postępowania dotyczącego odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 256/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany postanowienia SKO we W. z dnia [...] nr [...], odmawiającego wznowienia postępowania dotyczącego odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 720/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostatecznym postanowieniem

IV SA/Wr 624/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-09

Skarga H. B. na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów, lub wydania uwierzytelnionych odpisów dotyczących materiału procesowego skierowanego do Prokuratury Rejonowej wraz z dowodami w sprawie
1   Następne >   +2   4