Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Kr 42/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Marszałka Województwa w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 693/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 1301/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie za skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium ...

III SA/Kr 1139/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 385/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi

III SA/Gd 808/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 525/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami

II SA/Łd 712/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Po 1050/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Rz 1211/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   34