Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Kr 42/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Marszałka Województwa w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1139/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 124/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-07

skarg A. N. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 138/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 409/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 604/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 614/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o zwrocie podania

III SA/Kr 546/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO nr [...] w przedmiocie rozpoznania ponaglenia

III SA/Kr 547/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO nr [...] w przedmiocie rozpoznania ponaglenia

III SA/Kr 259/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   3