Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 484/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1106/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 1041/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce leczniczo

IV SA/Gl 689/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 559/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 698/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. - B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 942/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 582/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 642/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   14