Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego i umorzenia postępowania;

II SA/Po 1147/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SA/Po 769/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 719/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 733/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Po 939/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 1021/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SA/Po 1123/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

IV SA/Po 87/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania, postanowił: umorzyć postępowanie WSA/wyr.1

II SA/Po 380/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   45