Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 619/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 701/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 2516/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SO/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...]

VIII SA/Wa 238/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1267/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1886/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania

I SA/Wa 624/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 457/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [ w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami

I SA/Wa 3216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   50