Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 604/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SA/Wr 538/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego

IV SAB/Wr 39/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 521/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 614/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 312/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Wr 475/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 570/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu umarzającym postępowanie
1   Następne >   +2   +5   +10   35