Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bk 20/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

I SAB/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Bk 19/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

I OSK 2749/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego

III SA/Gd 623/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 463/1

II SAB/Bk 18/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

I OW 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania L. D. do domu pomocy społecznej

II SA/Rz 379/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-15

Sprawa ze skargi M. M. na niewykonanie wyroku WSA w przedmiocie zasiłku stałego

I OW 36/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.R. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 242/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego R.P.
1   Następne >   2