Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 36/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SA/Lu 529/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-21

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SAB/Lu 2/07 dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych

II SO/Lu 18/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-08-09

Wniosek T. W. z udziałem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Sądowi skargi dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 19/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-08-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi do Sądu

II SAB/Bk 93/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie wydania uwierzytelnionych kopii akt sprawy