Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 43/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 813/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 484/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1122/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1031/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczenia z opieki zdrowotnej w kwestii pisma skarżącego

I OZ 919/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-02

Zażalenie na postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 92/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 93/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 2056/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 2061/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100