Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 191/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 30/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

VIII SA/Wa 31/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 23/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 634/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych uchyla zaskarżone postanowienie /

II SA/Łd 78/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 102/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego