Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1334/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 578/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu wypłaconego zasiłku celowego

II SA/Op 565/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

III SA/Gd 758/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Op 425/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Rz 970/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 35/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji w sprawie zasiłku opiekuńczego;

I SAB/Wa 266/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznanie wniosku o wyłączenie członków SKO w W.

IV SA/Wr 769/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której odmówiono uzupełnienia co do rozstrzygnięcia decyzji odmawiającej stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 201/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany postanowienia SKO we W. z [...] września 2014 r., nr [...], odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta W. z [...] sierpnia 2014 r., nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   49