Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 124/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-07

skarg A. N. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 138/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 515/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Kr 409/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 591/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

III SA/Kr 595/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

III SA/Kr 599/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

III SA/Kr 597/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

III SA/Kr 590/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

III SA/Kr 589/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
1   Następne >   3