Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 244/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

II SA/Lu 438/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w części dotyczącej przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego i ustalenia nadpłaty świadczeń uznanych za świadczenia nienależnie pobrane podlegające zwrotowi

II SA/Lu 602/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 136/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dot. specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 137/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej udzielenia pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 38/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego

II SAB/Lu 41/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SAB/Lu 39/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup żywności

II SO/Lu 10/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-01

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 899/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji Wójta Gminy z dnia [...] r. dotyczącej pomocy na dożywianie
1   Następne >   +2   +5   7