Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SAB/Lu 67/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej przyznania pomocy na dożywianie

II SA/Lu 576/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania błędów pisarskich w decyzji dotyczącej usług opiekuńczych

II SA/Lu 685/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku

II SA/Lu 686/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku