Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 803/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

I OPP 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, sygn. akt II SAB/Sz 35/04 w sprawie skargi J. C. na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie pomocy socjalnej

IV SA/Wr 456/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Rz 741/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku przedemerytalnego

IV SA/Po 572/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o uznanie za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku

I SAB/Wa 197/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego

II SA/Rz 879/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

II SAB/Ol 44/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie świadczenia wychowawczego 1/ stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej oku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na Sz. K.; 2/ stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej oku o ustalenie prawa do świ...

IV SAB/Wr 136/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019

IV SAB/Wr 135/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018