Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Gl 484/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 538/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego

I SA/Wa 1813/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 36/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 481/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego na dofinansowanie opłat bieżących na energię elektryczną, wodę i innych wydatków

VIII SA/Wa 483/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia

I OSK 308/07 - Wyrok NSA z 2007-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 318/07 - Wyrok NSA z 2007-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1814/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 337/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4