Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OZ 617/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 1448/07 - Wyrok NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w B. w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego na zakup leków uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania.

I OSK 130/08 - Wyrok NSA z 2008-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia dowołania