Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SA/Wr 521/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 626/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Rz 197/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Bk 32/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku skarżącego z [...] lutego 2005r. o przyznanie pomocy społecznej

II SA/Sz 1019/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku

II SA/Bd 223/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bk 610/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 327/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SA/Bd 66/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w decyzji z dnia [...]2004 r., nr [...] dotyczącej zasiłku rodzinnego z dodatkami
1   Następne >   2