Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 2061/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 918/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 268/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1454/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 2060/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1557/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla opiekuna

III SA/Kr 2059/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 814/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 557/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   11