Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 268/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 241/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

III SA/Kr 241/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

III SA/Kr 487/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-05

skarg O. J. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Kr 430/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 750/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia podpisu na odwołaniu od decyzji uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 1388/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 598/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego