Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ol 125/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sfinansowania kosztów szkolenia

II SA/Op 63/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 2646/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

IV SA/Wr 552/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do stypendium oraz umorzenia postępowania

II SA/Bd 790/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Po 1259/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

skarg D.D. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Ol 1346/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Kr 2114/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną oraz przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych we wznowionym postępowaniu

II SA/Rz 1645/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów szkolenia

IV SA/Gl 715/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną
1   Następne >   +2   4