Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Ol 125/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sfinansowania kosztów szkolenia

II SA/Op 63/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Bd 790/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Po 1259/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

skarg D.D. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Ke 188/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych we wznowionym postępowaniu

II SA/Bd 75/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania