Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Rz 935/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Po 641/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1085/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 2618/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 1170/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 1122/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji

II SA/Ke 890/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II OSK 897/12 - Wyrok NSA z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Ol 44/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Bd 204/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   3