Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 2874/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Rz 1786/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w przedmiocie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

II SA/Rz 696/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i przyznawania nagród stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

VI SA/Wa 2336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie zaszeregowania obiektu hotelarskiego i nadania kategorii