Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

OSK 1195/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Sz 1122/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Rz 1102/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Go 905/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Go 461/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego na skutek wniosku strony skarżącej o wykładnię wyroku

II SA/Go 459/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego na skutek wniosku strony skarżącej o wykładnię wyroku

II OZ 918/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania przeglądu ekologicznego
1   Następne >   +2   +5   +10   69