Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 259/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 349/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

VII SA/Wa 209/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 211/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Kr 76/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 281/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VII SA/Wa 343/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1825/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 426/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na rozbiórce wolnostojącego budynku garażowo
1   Następne >   +2   5