Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 1700/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Wa 638/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

VII SA/Wa 2229/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania stwierdza, nieważność § 3 ust. 4 zaskarżonej uchwały w części obejmującej wyrażenie 'oraz w soboty 800

II SA/Rz 973/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stalowej Woli w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli w 2017 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 2961/15 - Wyrok NSA z 2017-08-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1099/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dzikowiec w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec w roku 2017 wraz z załącznikami stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 135/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

II OZ 969/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II SA/Rz 1063/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Zaleszanach w przedmiocie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaleszany w 2017 r.' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1022/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Pysznicy w przedmiocie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2017 roku' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   7